PAREM Sp. z o.o. 

tel. / fax. ( 052 ) 383-39-30 mobile: 691-692-052 

 e-mail : ptop@parem.pl

O Firmie

Szanowni Państwo
 
Nasza Firma

Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu Parem Sp. z o.o. jest zakładem istniejącym na rynku od 1993 roku i aktualnie zatrudnia 86 osób.

Zajmujemy teren o powierzchni 1,2 h który zabudowany jest dwoma halami o powierzchni 2400 m2 i 2600 m2 oraz budynkiem socjalno – biurowym.

Posiadamy niezbędne maszyny i urządzenia do produkcji konstrukcji stalowych, zbiorników, części maszyn i urządzeń przemysłowych.

Potencjał inżynierski i techniczny jakim dysponujemy tworzyliśmy 16 lat i odnosi się do szerokiego zakresu działania.

Głównym zakresem naszej działalności jest produkcja warsztatowa w zakresie obróbki i wytwarzania urządzeń przemysłowych, działalność z zakresu kompleksowych remontów ciągów technologicznych, konserwacji i obsługi instalacji technologiczno – przemysłowych .

Jesteśmy otwarci na współpracę z naszymi klientami w zakresie
krótko i długoterminowym.


Przy wyborze naszej oferty :

  1.  Gwarantujemy terminowe oraz rzetelne wykonywanie zleconych zadań.
  2. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie robót mechanicznych, montażowych, serwisowych i warsztatowych.
  3. Posiadamy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do wykonywania zadań wykonawczo – montażowych zgodnie z dokumentacja i sztuką techniczną.
  4. Znane nam są też ogólne warunki i zasady prowadzenia, organizacji prac remontowo – budowlanych, prac konstrukcyjnych, usuwania awarii.
  5. Posiadamy sprzęt i narzędzia niezbędne do bezpiecznego wykonania powierzonych nam zadań.