Świadczymy także usługi w zakresie :

  1. usług dźwigowych
  2. budowy rusztowań
  3. antykorozji stali poprzez :
  • malowanie metodą hydrodynamiczną
  • malowanie natryskiem pneumatycznym
  • malowanie wałkami pędzlami
  • śrutowanie piaskiem

Żuraw szosowy o udźwigu  - 25 t  i  wysokości podnoszenia 47,6 m, rok budowy 2008 rok

Budowa rusztowania przy wykonanie elewacji z płyty trapezowej
Cementownia Lafarge S.A Bielawy

Usługi dźwigowe dla Cementowni Lafarge S.A w
Bielawach

Wybrane zdjęcia z realizacji prac antykorozyjnych