Polityka prywatności i cookies

PAREM SP. Z O.O. , informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających Serwis internetowy http://www.parem.pl

Za pośrednictwem Serwisu zbieramy dane wyłącznie od właścicieli i za ich zgodą. Serwis jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia, więc nie zbieramy danych osób nieletnich. Zbieramy dane jedynie w takim zakresie, w jakim Państwo dobrowolnie nam podacie w treści zgłoszenia oraz zamieszczone w plikach cookies. Nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych ani teleadresowych (w tym imię i nazwisko, adres e-mail) użytkowników Serwisu oraz nie wykorzystujemy ich bez zgody adekwatnej do celu przetwarzania za wyjątkiem, kiedy jesteśmy do tego upoważnieni lub zobligowani przepisami prawa.